corel-logo
Güncelleme tarihi: 12:19 ÖS / 30-Eki-2018

Şartlar ve Koşullar

1. Bu Teklif (Bölüm 2'de açıklandığı üzere) toptan satıcılar, perakende satıcılar ve herhangi bir Corel yazılımı veya hizmeti satan işletmeler, Corel UK Limited (Corel UK Limited, 400 Capability Green, Luton, Bedfordshire, LU1 3AE, UK) veya bağlı kuruluş, iştirak ("Corel") ve acentelerinin çalışanları ve aileleri ile bu promosyonun yönetimiyle ilişkili kişiler dışında sadece Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Finlandiya, Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Güney Afrika, Slovakya, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık vatandaşlarına açıktır. Bu Teklif kanunların, kuralların veya yönetmeliklerin yasakladığı yerlerde geçersizdir.

2. ("Teklif") Müşteriler CorelDRAW Graphics Suite 2018'in tam ve yükseltme sürümünü kutu ürünü, indirme veya Tek Kullanıcılı Lisans sürümü olarak satın aldığında aşağıdakiler dışında tüm ülkelerde nakit puan talep edebilir: Teklif Polonya'da yalnızca Kutu Ürünü, İndirme veya Tek Kullanıcılı Lisans olarak satın alınan Yükseltme sürümünde geçerlidir ve Tam sürümleri kapsamaz. Teklif Almanya, Avusturya ve İsviçre'de sadece Kutu ürünü ve İndirme sürümlerinde geçerlidir. Tek Kullanıcılı Lisans sürümlerini kapsamaz. Satın alımların 15 Temmuz 2018 ve 30 Kasım 2018 tarihleri ("Promosyon Süresi") arasında yapılması gereklidir.

3. Tek bir ürün satın alımında kişi başı sadece bir (1) başvuru formu kabul edilecektir ve her bir kişi sadece bir (1) nakit puan ödemesi alabilir. Başvuru formuna ve ürünler için ödenebilecek nakit puan tutarına www.coreldraw.com/cashback  adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuruların Corel'e 15 Aralık 2018 23:59 GMT ("Son Teslim Tarihi") tarihinden önce ulaşması gereklidir.

4. Bu Teklif yalnızca aşağıdaki ürün kodlarına sahip CorelDRAW® Graphics Suite 2018'in tam ve yükseltme sürümleri için geçerlidir: CDGS2018IEDP, CDGS2018IEDPUG, CDGS2018TRDP, CDGS2018FRNLDP, CDGS2018FRNLDPUG, CDGS2018CZPLDP, CDGS2018ITDPUG, CDGS2018CZPLDPUG, CDGS2018DEDP, CDGS2018DEDPUG, CDGS2018ESBPDP, CDGS2018ESBPDPUG, ESDCDGS2018EU, ESDCDGS2018EUUG, ESDCDGS2018ROW, ESDCDGS2018ROWUG, LCCDGS2018ML, LCCDGS2018MLUG

5. Bu Şart ve Koşulların 7. Bölümünde belirtildiği üzere ödeme sadece Uygun Yazılım'ın ürün kodu ve yetkili Corel satıcısından temin edilen satın alma kanıtının kopyası dahil olmak üzere tam ve eksiksiz başvuru formu müşteri tarafından sunulduğunda gerçekleşecektir.

6. Corel'in tam ve eksiksiz bir başvuru formu almasından sonra Corel'e de aynı ("Onay") bilgisinin ulaşmasıyla birlikte 10 gün içinde başvuru formunun alındığına dair müşteriye onay e-postası gönderilir. Onayın alınmasının ardından ödeme 28 gün içinde uluslararası elektronik transfer yoluyla yapılacaktır. Norveç, İsveç, Danimarka, Romanya, Macaristan, Polonya, Güney Afrika, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve İsviçre'deki ödemeler Euro'ya karşılık eşdeğer döviz kuru üzerinden yerel para biriminde yapılacaktır.

7. Şu durumlarda hiçbir müşteriye nakit puan ödemesi yapılmayacaktır:

1) Geçerli satın alma kanıtının/makbuzunun tarafımıza ulaşmaması.

2) Ürünün geçerli promosyon tarihleri dışında satın alınmış olması.

3) Başvurunuzun geçerli promosyon tarihleri dışında yapılmış olması.

4) Doğru promosyon ürününü satın almamış olmanız.

5) Önceden bahsi geçen ürünlerin Abonelik, Kurumsal Lisans, OEM, Deneme veya Akademik sürümlerinden birini satın almış olmanız

6) Bir promosyon ürününü yetkili bir Corel satıcısından.

7) Başka bir indirimle birlikte nakit puan talep etmeniz ve faturanızda satın alınan ürünün önerilen satış fiyatının belirtilmemesi

8) Ürünün kampanya kapsamındaki bir ülkeden satın alınmamış olması.

9) Kampanya kapsamındaki bir ülkede ikamet etmemeniz

10) Kampanya kapsamındaki bir ülkede banka hesabınızın olmaması.

11) Geçersiz bir seri numarası veya barkod sunmanız.

12) Bu promosyon için şart ve koşullarda belirtildiği üzere kişi başı en fazla 1 olan talep hakkını halihazırda kullanmış olmanız.

13) Geçersiz bir Parça numarası sunmanız.

8. Müşterilerin Uygun Yazılımı yetkili Corel satıcılarından satın almaları gereklidir.

9. Nakit puan sadece müşteriler bu Şart ve Koşulları sağladığında ödenir. Corel Nakit Puan 2018 promosyonunun Promosyon verileri işleyicisi, genel merkezi IDA Business & Technology Park, Ring Road Kilkenny, İrlanda'da bulunan 476077 numarasıyla kayıtlı Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kikenny, İrlanda'dır (bundan sonra "Koordinatör" olarak anılacaktır). Koordinatör, Promosyonun uygulanmasında Corel adına ve yararına hareket ederek Corel'in istediği faaliyetlerin yerine getirilmesinde yetkili ve sorumlu olan taraftır. Müşteriler, başvuru sürecini tamamlayarak bu Şart ve Koşulları ve zaman zaman geçerli olabilecek diğer tüm Corel şart ve koşullarını kabul ettiğini onaylar.

10. Bu Teklife yapılan tüm başvurular alındıktan sonra Corel'in mülkiyetinde olacak ve bu başvurular Corel'in mülkiyetinde kaldığı süre boyunca da risk kendine ait olacaktır. Satın alma kanıtları iade edilmez.

11. Corel veya acentelerinin ihmali, kusuru veya kasıtlı eylemleri ya da ihmal durumları haricinde kayıp, geç, hasarlı veya yanlış yönlendirilmiş başvurular için Corel sorumluluk kabul etmez.

12. Corel, önceden haber vermeksizin bu Teklifi değiştirme, düzeltme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

13. Bu teklife ait başvuru formunu gönderebileceğiniz e-posta adresi: corelenquiry@sales-promotions.com.