corel-logo
Aktualizováno dne 12:19 / 30-říj-2018

Nabídka vrácení části nákupní ceny sady CorelDRAW Graphics Suite 2018

Podmínky

1. Tato Nabídka (definovaná v sekci 2 níže) je určena pouze pro obyvatele Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Francie, Finska, Německa, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Polska, Španělska, JAR, Slovenska, Rumunska, Chorvatska, Slovinska, Srbska Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného království, vyjma zaměstnanců velkoobchodů, maloobchodů a dalších společností, které prodávají software nebo služby společnosti Corel, zaměstnanců společnosti Corel UK Limited Corporation (Corel UK Limited, 400 Capability Green, Luton, Bedfordshire, LU1 3AE, UK) nebo jejích poboček („Corel“) a jejich rodinných příslušníků, zástupců společnosti Corel a všech osob, které se aktivně podílejí na realizaci této reklamní akce. Tato Nabídka je neplatná, pokud je zakázána zákony, nařízeními nebo předpisy.

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok na vrácení části nákupní ceny při zakoupení sady CorelDRAW Graphics Suite 2018 (pouze plná verze nebo upgrade, verze v krabici, ke stažení nebo verze s licencí pro jednoho uživatele ) („Nabídka“) ve všech zemích s následujícími výjimkami: V Polsku je nabídka dostupná pouze pro verzi Upgrade (verzi v krabici, ke stažení nebo verze s licencí pro jednoho uživatele) a nevztahuje se na plnou verzi. V Německu, Rakousku a Švýcarsku je nabídka dostupná pouze pro verze v krabici a ke stažení a nevztahuje se na verze s licencí pro jednoho uživatele. Nákup musí proběhnout mezi 15. červencem 2018 a 30. listopadem 2018 („Doba trvání propagační akce“).

3. Každá osoba může podat pouze jednu (1) žádost za jeden zakoupený produkt a má nárok na jednu (1) platbu vrácení části nákupní ceny. Tento formulář žádosti a možnou částku vrácení části nákupní ceny pro jednotlivé produkty naleznete na adrese www.coreldraw.com/cashback. Žádosti musí být doručeny společnosti Corel nejpozději do půlnoci (GMT) 15. prosince 2018 („Termín“).

4. Tato Nabídka je platná pouze pro plné verze a verze Upgrade sady CorelDRAW® Graphics Suite 2018 s následujícími kódy produktu: CDGS2018IEDP, CDGS2018IEDPUG, CDGS2018TRDP, CDGS2018FRNLDP, CDGS2018FRNLDPUG, CDGS2018CZPLDP, CDGS2018ITDPUG, CDGS2018CZPLDPUG, CDGS2018DEDP, CDGS2018DEDPUG, CDGS2018ESBPDP, CDGS2018ESBPDPUG, ESDCDGS2018EU, ESDCDGS2018EUUG, ESDCDGS2018ROW, ESDCDGS2018ROWUG, LCCDGS2018ML, LCCDGS2018MLUG

5. Platba se uskuteční pouze v případě, že zákazník dodá úplný a kompletní formulář žádosti včetně kódu produktu Opravňujícího softwaru a kopie dokladu o koupi od autorizovaného prodejce produktů Corel na adresu uvedenou v části 7 těchto Podmínek.

6. Za předpokladu, že společnost Corel obdrží úplný a kompletní formulář žádosti, obdrží zákazník od společnosti Corel potvrzení o přijetí formuláře žádosti nejvýše 10 dní poté, co společnost Corel tento formulář obdrží („Potvrzení“). Po příjmu Potvrzení bude platba realizována prostřednictvím mezinárodního bankovního převodu do 28 dní. Platby v Norsku, Švédsku, Dánsku, Rumunsku, Polsku, JAR, České republice, Srbsku a Švýcarsku budou provedeny v místní měně na základě příslušného směnného kurzu oproti EUR.

7. K vrácení části nákupní ceny zákazníkům nedojde v následujících případech:

1) Nebyl doručen platný doklad o koupi/příjmový doklad.

2) Produkt nebyl zakoupen v určeném termínu.

3) Žádost nebyla podána v určeném termínu.

4) Jednalo se o produkt, na který se akce nevztahovala.

5) Zakoupili jste verzi s předplatným, verzi s licencí pro firmy, verzi OEM, zkušební verzi nebo verzi pro vzdělávání výše uvedených produktů.

6) Nezakoupili jste některý z propagačních produktů od autorizovaného prodejce produktů Corel.

7) Žádost o vrácení části nákupní ceny byla provedena v souvislosti s jinou slevou a faktura nepředstavuje plnou doporučenou maloobchodní cenu zakoupeného produktu.

8) Produkt nebyl zakoupen v účastnické zemi.

9) Nejste obyvatelem účastnické země.

10) Nemáte bankovní účet v účastnické zemi.

11) Uvedli jste nesprávné sériové číslo nebo čárový kód.

12) Již jste uplatnili 1 maximálně povolený nárok pro tuto propagační akci, jak je uvedeno v Podmínkách.

13) Uvedli jste neplatné výrobní číslo.

8. Zákazníci musí zakoupit Opravňující software od autorizovaného prodejce produktů Corel. 

9. K vrácení peněz dojde, pouze pokud zákazník splní všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu. Zpracovatelem údajů pro propagační akci vrácení části nákupní ceny produktů Corel pro rok 2018 je společnost Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland registrovaná v Irsku Ireland pod číslem 476077 se sídlem na adrese IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko (dále jen jako „Koordinátor“). Koordinátor je oprávněn a odpovídá za provádění aktivit objednaných společností Corel, jednání jménem a ve prospěch společnosti Corel v rámci implementace Propagační akce. Vyplněním žádosti zákazník potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a jakýmikoli dalšími podmínkami společnosti Corel, které mohou kdykoli vstoupit v platnost.

10. Žádosti související s touto Nabídkou se po přijetí stanou vlastnictvím společnosti Corel a doba jejich uložení závisí na uvážení společnosti Corel. Doklady o nákupu nelze vrátit.

11. Společnost Corel nenese zodpovědnost za žádné ztracené, opožděné, poškozené či nesprávně vyplněné žádosti s výjimkou případů nedbalosti, chyby či záměrného jednání nebo opomenutí ze strany společnosti Corel nebo jejích zástupců.

12. Společnost Corel si vyhrazuje právo změnit, upravit či předčasně ukončit tuto Nabídku s budoucí platností bez předchozího upozornění.

13. Adresa pro zaslání formulářů žádostí souvisejících s touto Nabídkou: corelenquiry@sales-promotions.com.

© 2018 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Corel, CorelDraw a logo Corel jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Corel Corporation a/nebo jejích poboček v Kanadě, USA a/nebo další zemích.