corel-logo
Wszystkie pola oznaczone "*" są obowiązkowe.
DANE OSOBOWE
Polska
DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO
Informacje szczegółowe dotyczące produktu
 
Proszę wysłać dowód zakupu:*
Zaktualizowano 12:19 / 30-paź-2018

Oferta zniżkowa dotycząca pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018

Warunki i postanowienia

1. Niniejsza Oferta promocyjna (opisana w punkcie 2 poniżej) jest dostępna jedynie dla mieszkańców następujących krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, RPA, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Nie obejmuje ona dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i innych jednostek sprzedających dowolne oprogramowanie lub usługi firmy Corel, pracowników (wraz z rodzinami) firmy Corel UK Limited (Corel UK Limited, 400 Capability Green, Luton, Bedfordshire, LU1 3AE, UK) lub jej spółek zależnych i powiązanych (dalej zwanych „Corel”), przedstawicieli firmy Corel oraz wszystkich osób związanych z prowadzeniem niniejszej promocji. Oferta promocyjna nie obowiązuje w sytuacji, gdy zabraniają tego przepisy, prawo lub postanowienia.

2. („Oferta promocyjna”) Klienci mogą otrzymać zniżkę w przypadku zakupu pełnej wersji lub uaktualnienia do pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018 w pudełku, do pobrania albo jako licencji dla jednego użytkownika we wszystkich krajach, z następującymi wyjątkami: W Polsce oferta promocyjna jest dostępna tylko w przypadku uaktualnienia —w wersji w pudełku, do pobrania lub jako licencji dla jednego użytkownika. Nie obejmuje ona pełnych wersji pakietu. W Niemczech, Austrii i Szwajcarii z oferty promocyjnej można skorzystać w przypadku zakupu wersji w pudełku lub do pobrania. Nie obejmuje ona licencji dla jednego użytkownika. Zakupu należy dokonać w okresie od 15 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. („Okres promocyjny”).

3. Akceptowany będzie tylko jeden (1) formularz zgłoszeniowy na osobę za zakup jednego produktu. Każda osoba może otrzymać tylko jedną (1) zniżkę. Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod adresem www.coreldraw.com/cashback. Dostępne są tam także informacje na temat kwoty zniżki, jaką można odzyskać. Zgłoszenia muszą dotrzeć do firmy Corel nie później niż o północy (GMT) 15 grudnia 2018 r. („Termin nadsyłania zgłoszeń”).

4. Niniejsza oferta jest ważna tylko w odniesieniu do pełnych wersji oraz uaktualnień pakietu CorelDRAW® Graphics Suite 2018 z następującymi kodami produktu: CDGS2018IEDP, CDGS2018IEDPUG, CDGS2018TRDP, CDGS2018FRNLDP, CDGS2018FRNLDPUG, CDGS2018CZPLDP, CDGS2018ITDPUG, CDGS2018CZPLDPUG, CDGS2018DEDP, CDGS2018DEDPUG, CDGS2018ESBPDP, CDGS2018ESBPDPUG, ESDCDGS2018EU, ESDCDGS2018EUUG, ESDCDGS2018ROW, ESDCDGS2018ROWUG, LCCDGS2018ML, LCCDGS2018MLUG

5. Zniżka zostanie udzielona jedynie na podstawie przedłożonego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia zawierającego kod produktu Oprogramowania objętego promocją, a także kopii dowodu zakupu oprogramowania od autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Corel, zgodnie z zapisami punktu 7 niniejszych Warunków i postanowień.

6. Jeżeli firma Corel otrzyma prawidłowo wypełnione zgłoszenie, w ciągu 10 dni wyśle do klienta pocztą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania („Potwierdzenie”). Po uzyskaniu Potwierdzenia klient otrzyma kwotę zniżki międzynarodowym przelewem bankowym w ciągu 28 dni. Płatności w Norwegii, Szwecji, Danii, Rumunii, Polsce, RPA, Czechach, Serbii, Szwajcarii i na Węgrzech zostaną dokonane w lokalnej walucie na podstawie kursu euro.

7. Zniżka nie zostanie przyznana klientowi, jeśli:

1) Nie otrzymamy prawidłowego rachunku lub dowodu zakupu produktu.

2) Produkt został zakupiony poza terminem obowiązywania promocji.

3) Zgłoszenie nie zostało przesłane w terminie obowiązywania promocji.

4) Zakupiono produkt nieobjęty promocją.

5) Zakupiono subskrypcję, licencję dla przedsiębiorstw, wersję OEM, próbną lub akademicką wymienionych wcześniej produktów.

6) Produkt objęty promocją nie został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy produktów Corel.

7) Wniosek o zniżkę dotyczył produktu zakupionego w ramach innej oferty rabatowej, a faktura za zamówienie nie zawiera jego pełnej sugerowanej ceny detalicznej.

8) Produkt nie został zakupiony w kraju objętym promocją.

9) Klient nie mieszka w kraju objętym promocją.

10) Klient nie posiada rachunku bankowego w kraju objętym promocją.

11) Podany numer seryjny lub kod paskowy jest nieprawidłowy.

12) Osiągnięto już limit 1 zgłoszenia na osobę w tej promocji, zgodnie z zapisami Warunków i postanowień.

13) Podany numer katalogowy jest nieprawidłowy.

8. Klienci muszą nabyć program objęty promocją u autoryzowanych sprzedawców produktów firmy Corel.

9. Zniżka zostanie udzielona tylko w przypadku zastosowania się klienta do niniejszych Warunków i postanowień. Podmiotem przetwarzającym dane w ramach oferty promocyjnej Corel Cashback 2018 jest firma Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, zarejestrowana w Irlandii pod numerem 476077 z siedzibą w IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia (zwana dalej „Koordynatorem”). Koordynator jest uprawniony do wykonywania czynności zleconych przez firmę Corel i jest za nie odpowiedzialny, a także działa w imieniu i na rzecz firmy Corel w zakresie realizacji promocji. Ukończenie procesu zgłoszenia jest równoważne z potwierdzeniem akceptacji niniejszych oraz wszelkich innych Warunków i postanowień firmy Corel, które mogą okresowo obowiązywać.

10. Wszystkie zgłoszenia dotyczące niniejszej Oferty przechodzą na własność firmy Corel w chwili ich otrzymania i są przechowywane na jej odpowiedzialność tylko na czas ich zachowania przez firmę Corel. Dowody zakupu nie podlegają zwrotowi.

11. Firma Corel nie ponosi odpowiedzialności za utracone, spóźnione, uszkodzone ani nieprawidłowo wysłane zgłoszenia, z wyjątkiem przypadków zaniedbania, winy lub celowych działań albo zaniechań spowodowanych przez firmę Corel lub jej agentów.

12. Firma Corel zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub zakończenia Oferty promocyjnej ze skutkiem przyszłym bez uprzedzenia.

13. Formularze zgłoszeniowe dotyczące tej oferty należy przesyłać na adres corelenquiry@sales-promotions.com.

© 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Corel, CorelDRAW i logo Corel są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej firm zależnych zarejestrowanymi w Kanadzie, USA i/lub innych krajach.

* Potwierdzam, że przeczytałem/am i akceptuję Warunki tej promocji. Akceptuję Corel politykę prywatności.
Zaznacz to pole, jeśli chcesz otrzymywać informacje o dodatkowych promocjach.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od nas, skontaktuj się z nami pod adresem: corel-unsubscribe@promotion-support.com

Pytania związane ze zgłoszeniami można przesyłać na adres corelenquiry@sales-promotions.com