corel-logo
Velden met een sterretje * zijn verplicht in te vullen.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Nederland
BANKGEGEVENS
Productgegevens
 
Dien uw aankoopbewijs in:*
Bijgewerkt op 12:19 / 30-okt-2018

Geld terug-aanbieding voor CorelDRAW Graphics Suite 2018

Voorwaarden

1. Deze Aanbieding (zoals gedefinieerd in Sectie 2 hieronder) geldt alleen voor ingezetenen van België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland, met uitzondering van groothandelaars, detailhandelaars en andere bedrijven die Corel-software of -services verkopen of aanbieden, werknemers van Corel UK Limited (Corel UK Limited, 400 Capability Green, Luton, Bedfordshire, LU1 3AE, UK) of zijn dochterondernemingen of verwante bedrijven en hun gezinnen (“Corel”), agenten van Corel en andere personen die betrokken zijn bij het beheer van deze aanbieding. De aanbieding is ongeldig waar deze door enige wet, regel of enig voorschrift is verboden.

2. (De “Aanbieding”) Klanten kunnen in alle genoemde landen een bedrag terugvragen bij aankoop van de volledige versie en upgradeversie van CorelDRAW Graphics Suite 2018, als product in een doos, als downloadversie of als licentieversie voor één gebruiker, met de volgende uitzonderingen: in Polen is de aanbieding alleen beschikbaar voor de upgradeversie, als versie in doos, downloadversie of licentieversie voor één gebruiker, en niet voor de volledige versie. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is de aanbieding alleen beschikbaar voor de versie in doos en de downloadversie, en niet voor de licentieversie voor één gebruiker. De aankoop moet geschieden tussen 15 juli 2018 en 30 november 2018 (de “Geldigheidsduur van de aanbieding”).

3. Er wordt slechts één (1) aanvraagformulier per persoon per afzonderlijke productaankoop geaccepteerd, en elke persoon komt slechts in aanmerking voor één (1) terugbetaling. Het aanvraagformulier, en het bedrag van de teruggave per product, vindt u op www.coreldraw.com/cashback. Aanvragen moeten uiterlijk door Corel zijn ontvangen om middernacht (GMT) op 15 december 2018 (“De uiterste sluitingsdatum”).

4. Deze aanbieding is slechts geldig voor de volledige en upgradeversie van CorelDRAW® Graphics Suite 2018 met de volgende productcodes: CDGS2018IEDP, CDGS2018IEDPUG, CDGS2018TRDP, CDGS2018FRNLDP, CDGS2018FRNLDPUG, CDGS2018CZPLDP, CDGS2018ITDPUG, CDGS2018CZPLDPUG, CDGS2018DEDP, CDGS2018DEDPUG, CDGS2018ESBPDP, CDGS2018ESBPDPUG, ESDCDGS2018EU, ESDCDGS2018EUUG, ESDCDGS2018ROW, ESDCDGS2018ROWUG, LCCDGS2018ML, LCCDGS2018MLUG

5. De betaling vindt alleen plaats als de klant het volledig ingevulde aanvraagformulier heeft ingediend, met inbegrip van de productcode voor de In aanmerking komende software en een kopie van het aankoopbewijs van een erkende Corel-leverancier, zoals omschreven in Sectie 7 van deze Voorwaarden.

6. Op voorwaarde dat Corel een volledig ingevuld aanvraagformulier heeft ontvangen, ontvangt de klant een bevestiging van de ontvangst van het aanvraagformulier van Corel via e-mail binnen 10 dagen na ontvangst door Corel van genoemd formulier (“Bevestiging”). Nadat de klant deze Bevestiging heeft ontvangen, vindt betaling binnen 28 dagen plaats via overboeking. De betaling in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Roemenië, Hongarije, Polen, Zuid-Afrika, Tsjechië, Servië en Zwitserland vindt plaats in de lokale valuta, in een bedrag dat op basis van de wisselkoers overeenkomt met het eurobedrag.

7. Er wordt geen terugbetaling gedaan aan klanten in de volgende gevallen:

1) We hebben geen geldig aankoopbewijs/geldige aankoopbon van u ontvangen.

2) Het product is gekocht buiten de geldigheidsdatums voor deze aanbieding.

3) U heeft een aanvraag gedaan buiten de geldigheidsdatums voor deze aanbieding.

4) U heeft niet het item gekocht waarop deze aanbieding van toepassing is.

5) U heeft een abonnement, Enterprise-licentie, een OEM-versie, een proefversie of een educatieve versie voor of van de betreffende producten gekocht.

6) U heeft geen van de aanbiedingsproducten gekocht bij een geautoriseerde Corel-leverancier.

7) U heeft een aanvraag gedaan voor teruggave in combinatie met een andere korting en op de factuur van uw bestelling wordt niet de volledige adviesprijs van het aangekochte product vermeld.

8) Het product is niet in een deelnemend land gekocht.

9) U bent geen ingezetene van een deelnemend land.

10) U beschikt niet over een bankrekening in een deelnemend land.

11) U heeft een ongeldig serienummer of ongeldige streepjescode ingezonden.

12) U heeft al het maximumaantal van 1 per persoon toegestane claim ingezonden voor deze aanbieding, zoals omschreven in de Voorwaarden.

13) U heeft een ongeldig artikelnummer ingezonden.

8. Klanten moeten de In aanmerking komende software kopen bij een erkende Corel-leverancier. 

9. De terugbetaling geschiedt slechts nadat de klant heeft voldaan aan deze Voorwaarden. De gegevensverwerker voor de geld terug-aanbieding van Corel voor 2018 is Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland, in Ierland geregistreerd onder nummer 476077, waarvan het hoofdkwartier is gevestigd te IDA Business & Technology Park, Ring Road Kilkenny, Ierland (hierna genoemd de "Coördinator"). De Coördinator heeft het recht om de activiteiten uit te voeren die het door Corel opgedragen heeft gekregen en is hiervoor verantwoordelijk. De Coördinator handelt namens en ten behoeve van Corel bij de implementatie van de Aanbieding. Door het voltooien van het aanvraagproces, bevestigen klanten dat zij deze Voorwaarden aanvaarden, evenals enige andere voorwaarden van Corel die mogelijk, op een bepaald tijdstip, van toepassing zijn.

10. De aanvragen in verband met deze Aanbieding worden het bezit van Corel en blijven in het bezit van Corel na ontvangst, en worden op risico van Corel bewaard na ontvangst van dergelijke aanvragen. Bewijzen van aankoop worden niet teruggezonden.

11. Corel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor aanvragen die verloren gaan, te laat aankomen, beschadigd raken of verkeerd zijn geadresseerd, tenzij Corel of een van zijn agenten nalatig is geweest, een fout heeft gemaakt of anderszins via opzettelijk handelen of verzuim verantwoordelijk kan worden gehouden.

12. Corel behoudt zich het recht voor om deze aanbieding, zonder voorafgaande kennisgeving en met toekomstige werking, te wijzigen, rectificeren of te sluiten.

13. Het e-mailadres voor het inzenden van de aanvraagformulieren in verband met deze aanbieding is corelenquiry@sales-promotions.com.

© 2018 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Corel, CorelDRAW en het Corel-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation en/of zijn dochterondernemingen in Canada, de VS en/of andere landen.

 

* Ik verklaar dat ik de Voorwaarden en bepalingen van deze actie heb gelezen en aanvaard. Ik ga akkoord met het Privacy beleid van Corel.
Als u updates over verdere aanbiedingen wilt ontvangen, vink dan dit vakje aan.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons, neemt u dan contact met ons op via: corel-unsubscribe@promotion-support.com

Voor meer informatie in verband met uw claim kunt u een e-mail sturen naar corelenquiry@sales-promotions.com